The Events Calendar by Modern Tribe Logo The Events Calendar
Translations by
Modern Tribe

Translation of Events Calendar Pro: Slovak

1 34 35 36 37 38 40
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Before posting a new thread, please do a search to make sure your issue hasn't already been addressed. When posting please make sure to provide as much detail about the problem as you can (with screenshots or screencasts if feasible), and make sure that you've identified whether a plugin / theme conflict could be at play in your initial message. Pred založením novej témy v diskusii, prosím prehľadajte ostatné a skontrolujte, či sa už nejaká téma nerieši váš problém. Pri písaní príspevku prosím uveďte čo najviac detailov o vašom probléme (pokiaľ je to možné aj screenshoty) a nezabudnite v úvodnej správe uviesť či doplnok môže byť v konflikte s doplnkom / šablónou. Details

Before posting a new thread, please do a search to make sure your issue hasn't already been addressed. When posting please make sure to provide as much detail about the problem as you can (with screenshots or screencasts if feasible), and make sure that you've identified whether a plugin / theme conflict could be at play in your initial message.

Pred založením novej témy v diskusii, prosím prehľadajte ostatné a skontrolujte, či sa už nejaká téma nerieši váš problém. Pri písaní príspevku prosím uveďte čo najviac detailov o vašom probléme (pokiaľ je to možné aj screenshoty) a nezabudnite v úvodnej správe uviesť či doplnok môže byť v konflikte s doplnkom / šablónou.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Our number one goal is helping you succeed, and to whatever extent possible, we'll help troubleshoot and guide your customizations or tweaks. While we won't build your site for you, and we can't guarantee we'll be able to get you 100% integrated with every theme or plugin out there, we'll do all we can to point you in the right direction and to make you -- and your client, as is often more importantly the case -- satisfied. Našim hlavným cieľom je vám pomôcť čo v najväčšej miere pri riešení problémov a poskytnutí rád pri otázkach prispôsobenia alebo vylepšenia. Pretože nie sme pri vytváraní vašich stránok, nevieme vám garantovať úplnú integráciu s každou šablónou alebo doplnkom, posnažíme sa urobiť všetko preto, aby sme vás nasmerovali správnym smerom a aby ste boli spokojní nielen vy -- ale to je častokrát dôležitejšie -- vaši klienti. Details

Our number one goal is helping you succeed, and to whatever extent possible, we'll help troubleshoot and guide your customizations or tweaks. While we won't build your site for you, and we can't guarantee we'll be able to get you 100% integrated with every theme or plugin out there, we'll do all we can to point you in the right direction and to make you -- and your client, as is often more importantly the case -- satisfied.

Našim hlavným cieľom je vám pomôcť čo v najväčšej miere pri riešení problémov a poskytnutí rád pri otázkach prispôsobenia alebo vylepšenia. Pretože nie sme pri vytváraní vašich stránok, nevieme vám garantovať úplnú integráciu s každou šablónou alebo doplnkom, posnažíme sa urobiť všetko preto, aby sme vás nasmerovali správnym smerom a aby ste boli spokojní nielen vy -- ale to je častokrát dôležitejšie -- vaši klienti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Users who have purchased an Events Calendar PRO license are granted total access to our %spremium support forums%s. Unlike at the %sWordPress.org support forum%s, where our involvement is limited to identifying and patching bugs, we have a dedicated support team for PRO users. We're on the PRO forums daily throughout the business week, and no thread should go more than 24-hours without a response. Užívatelia, ktorí si predplatili Kalendár podujatí PRO licenciu, majú garantovaný plný prístup k nášmu %sprémiovému fóru podpory%s. Narozdiel od %sWordPress.org fóra podpory%s, kde je naša účasť obmedzená na identifikáciu a zaplátavanie chýb, máme pre našich PRO užívateľov špeciálny tím podpory. Na našich PRO fórach sme k dispozícii počas celého pracovného týždňa a vaša otázka by nemala zostať bez odpovede dlhšie ako 24 hodín. Details

Users who have purchased an Events Calendar PRO license are granted total access to our %spremium support forums%s. Unlike at the %sWordPress.org support forum%s, where our involvement is limited to identifying and patching bugs, we have a dedicated support team for PRO users. We're on the PRO forums daily throughout the business week, and no thread should go more than 24-hours without a response.

Užívatelia, ktorí si predplatili Kalendár podujatí PRO licenciu, majú garantovaný plný prístup k nášmu %sprémiovému fóru podpory%s. Narozdiel od %sWordPress.org fóra podpory%s, kde je naša účasť obmedzená na identifikáciu a zaplátavanie chýb, máme pre našich PRO užívateľov špeciálny tím podpory. Na našich PRO fórach sme k dispozícii počas celého pracovného týždňa a vaša otázka by nemala zostať bez odpovede dlhšie ako 24 hodín.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Written documentation can only take things so far...sometimes, you need help from a real person. This is where our %ssupport forums%s come into play. Písaná dokumentácia má predsalen svoje obmedzenia... niekedy, potrebujete pomoc od skutočnej osoby. A práve tu vstupuje do hry %sfórum podpory%s. Details

Written documentation can only take things so far...sometimes, you need help from a real person. This is where our %ssupport forums%s come into play.

Písaná dokumentácia má predsalen svoje obmedzenia... niekedy, potrebujete pomoc od skutočnej osoby. A práve tu vstupuje do hry %sfórum podpory%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Otherwise, if you're feeling adventurous, you can get started by heading to the Events menu and adding your first event. Pokiaľ ste dobrodružnej povahy, možete rovno vstúpiť do menu Kalendára udalosti a vytvoriť vašu prvú udalosť. Details

Otherwise, if you're feeling adventurous, you can get started by heading to the Events menu and adding your first event.

Pokiaľ ste dobrodružnej povahy, možete rovno vstúpiť do menu Kalendára udalosti a vytvoriť vašu prvú udalosť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Take care of your license key. Though not required to create your first event, you'll want to get it in place as soon as possible to guarantee your access to support and upgrades. %sHere's how to find your license key%s, if you don't have it handy. Nezabudnite na váš licenčný kľúč. Nie je potrebný pre vytvorenie vašej prvej udalosti, ale uistite sa čim najskôr, že je na svojom mieste a budete mať zaručenú plnú podporu a akutalizácie. %sTu je návod ako nájsť licenčný kľúč%s, ak ho nemáte po ruke. Details

Take care of your license key. Though not required to create your first event, you'll want to get it in place as soon as possible to guarantee your access to support and upgrades. %sHere's how to find your license key%s, if you don't have it handy.

Nezabudnite na váš licenčný kľúč. Nie je potrebný pre vytvorenie vašej prvej udalosti, ale uistite sa čim najskôr, že je na svojom mieste a budete mať zaručenú plnú podporu a akutalizácie. %sTu je návod ako nájsť licenčný kľúč%s, ak ho nemáte po ruke.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%sInstallation/Setup FAQs%s from our support page can help give an overview of what the plugin can and cannot do. This section of the FAQs may be helpful as it aims to address any basic install questions not addressed by the new user primer. %sNajčastejšie otázky k inštálacii/nastavaniam%s na našej stránke podpory vám poskytne prehľad o tom, čo doplnok dokáže a čo nie. Táto sekcia často kladených otázok je nápomocná v prípadoch základnej inštalácie, ktoré nie sú riešené v príručke nového užívateľa. Details

%sInstallation/Setup FAQs%s from our support page can help give an overview of what the plugin can and cannot do. This section of the FAQs may be helpful as it aims to address any basic install questions not addressed by the new user primer.

%sNajčastejšie otázky k inštálacii/nastavaniam%s na našej stránke podpory vám poskytne prehľad o tom, čo doplnok dokáže a čo nie. Táto sekcia často kladených otázok je nápomocná v prípadoch základnej inštalácie, ktoré nie sú riešené v príručke nového užívateľa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%sOur New User Primer%s was designed for folks in your exact position. Featuring both step-by-step videos and written walkthroughs that feature accompanying screenshots, the primer aims to take you from zero to hero in no time. %sPríručka nového užívateľa%s bola vytvorená práve pre vás. Pomocou video sprievodcov a písaných návodov sprevádzaných obrázkami (screenshots) prestanete byť v krátkom čase začiatočníkom. Details

%sOur New User Primer%s was designed for folks in your exact position. Featuring both step-by-step videos and written walkthroughs that feature accompanying screenshots, the primer aims to take you from zero to hero in no time.

%sPríručka nového užívateľa%s bola vytvorená práve pre vás. Pomocou video sprievodcov a písaných návodov sprevádzaných obrázkami (screenshots) prestanete byť v krátkom čase začiatočníkom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If this is your first time using The Events Calendar Pro, you're in for a treat and are already well on your way to creating a first event. Here are some basics we've found helpful for users jumping into it for the first time: Pokiaľ teraz začínate s doplnkom Kalendár udalosti PRO, čaká na vás príjemné prekvapenie a ste na správnej ceste vytvoriť vašu prvú udalosť. Tu nájdete základné informácie, ktoré môžu byť nápomocné pre začiatočníkov. Details

If this is your first time using The Events Calendar Pro, you're in for a treat and are already well on your way to creating a first event. Here are some basics we've found helpful for users jumping into it for the first time:

Pokiaľ teraz začínate s doplnkom Kalendár udalosti PRO, čaká na vás príjemné prekvapenie a ste na správnej ceste vytvoriť vašu prvú udalosť. Tu nájdete základné informácie, ktoré môžu byť nápomocné pre začiatočníkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Check this to only show weekdays on Week View You have to log in to add a translation. Details

Check this to only show weekdays on Week View

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide weekends on Week View You have to log in to add a translation. Details

Hide weekends on Week View

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter the format to use for week days. Used when showing days of the week in Week view. Zadajte formát pre používanie dní v týždni. Používa sa pre zobrazenie dní v týždni v týždennom zobrazení. Details

Enter the format to use for week days. Used when showing days of the week in Week view.

Zadajte formát pre používanie dní v týždni. Používa sa pre zobrazenie dní v týždni v týždennom zobrazení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Week Day Format Formát pre týždeň Details

Week Day Format

Formát pre týždeň

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide related events Skryť súvisiace udalosti Details

Hide related events

Skryť súvisiace udalosti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Additional Fields Dodatočné polia Details

Additional Fields

Dodatočné polia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-09 14:21:37 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 34 35 36 37 38 40
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as