The Events Calendar Logo
Translations by
The Events Calendar

Translation of Tribe Common: Slovak

1 2 3 24
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
and a Details

and

a

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 19:08:14 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Free Zadarmo Details

Free

Zadarmo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:13 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide the following settings tabs on every site: Schovať nasledujúce nastavenia záložky na každej stránke: Details

Hide the following settings tabs on every site:

Schovať nasledujúce nastavenia záložky na každej stránke:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Network Settings Nastavenia siete Details

Network Settings

Nastavenia siete

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
News and Tutorials Novinky a tutoriály Details

News and Tutorials

Novinky a tutoriály

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Premium Add-Ons Prémiové doplnky Details

Premium Add-Ons

Prémiové doplnky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress WordPress Details

WordPress

WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Requires: Požiadavky: Details

Requires:

Požiadavky:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Latest Version: Najnovšia verzia: Details

Latest Version:

Najnovšia verzia:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More... Viac... Details

More...

Viac...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are up to date! Aktualizovaný! Details

You are up to date!

Aktualizovaný!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to upgrade! Potrebujete upgrade! Details

You need to upgrade!

Potrebujete upgrade!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
n/a not available nedostupný Details

n/a

nedostupný

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
not available
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug Bar Plugin Debug Bar Doplnok Details

Debug Bar Plugin

Debug Bar Doplnok

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable this option to log debug information. By default this will log to your server PHP error log. If you'd like to see the log messages in your browser, then we recommend that you install the %s and look for the "Tribe" tab in the debug output. Povoľte tieto nastavenia pre logovanie debugovacích informácií. Prednastavením bude váš server logovať do PHP chybových logov. Ak by ste chceli vidieť logové hlásenia v prehliadači, potom vám odporúčame nainštalovať %s a pozrieť "Tribe" záložky na výstup debugovania. Details

Enable this option to log debug information. By default this will log to your server PHP error log. If you'd like to see the log messages in your browser, then we recommend that you install the %s and look for the "Tribe" tab in the debug output.

Povoľte tieto nastavenia pre logovanie debugovacích informácií. Prednastavením bude váš server logovať do PHP chybových logov. Ak by ste chceli vidieť logové hlásenia v prehliadači, potom vám odporúčame nainštalovať %s a pozrieť "Tribe" záložky na výstup debugovania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-02 18:56:12 GMT
Translated by:
tribe
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 24
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as