The Events Calendar Logo
Translations by
The Events Calendar

Translation of Event Tickets Plus: Polish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The security code of the %s to verify for check in. Kod zabezpieczający biletu do okazania podczas kontroli. Details

The security code of the %s to verify for check in.

Kod zabezpieczający biletu do okazania podczas kontroli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 08:34:00 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The ID of the %s to check in. Identyfikator biletu do okazania podczas kontroli. Details

The ID of the %s to check in.

Identyfikator biletu do okazania podczas kontroli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 08:36:02 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s is already checked in Ten bilet został już okazany kontrolerowi. Details

The %s is already checked in

Ten bilet został już okazany kontrolerowi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 08:36:48 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you change the API key then agents will no longer be able to check-in %s until they add the new key in their app settings. Jeśli zmienisz klucz API, kontrolerzy nie będą mogli sprawdzać biletów do czasu dodania nowego klucza w ustawieniach swojej aplikacji. Details

If you change the API key then agents will no longer be able to check-in %s until they add the new key in their app settings.

Jeśli zmienisz klucz API, kontrolerzy nie będą mogli sprawdzać biletów do czasu dodania nowego klucza w ustawieniach swojej aplikacji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:03:12 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Emailed %1$s can include QR codes to provide secure check in for your attendees. %2$sDownload our Event Ticket Plus app%3$s for an easy mobile check-in process that syncs with your attendee records. Bilety wysyłane przez e-mail mogą zawierać kody QR, umożliwiające uczestnikom wydarzenia bezpieczną formę kontroli biletów. %1$sPobierz aplikację Event Ticket Plus%2$s aby wprowadzić łatwy, mobilny proces kontroli biletów, zsynchronizowany z listą gości wydarzenia. Details

Emailed %1$s can include QR codes to provide secure check in for your attendees. %2$sDownload our Event Ticket Plus app%3$s for an easy mobile check-in process that syncs with your attendee records.

Bilety wysyłane przez e-mail mogą zawierać kody QR, umożliwiające uczestnikom wydarzenia bezpieczną formę kontroli biletów. %1$sPobierz aplikację Event Ticket Plus%2$s aby wprowadzić łatwy, mobilny proces kontroli biletów, zsynchronizowany z listą gości wydarzenia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:07:51 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s email notification manually sent to user. Email z informacjami o bilecie został ręcznie wysłany do użytkownika. Details

%s email notification manually sent to user.

Email z informacjami o bilecie został ręcznie wysłany do użytkownika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:19:07 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s capacity will only be used by attendees buying this %2$s type Pula biletów przeznaczona dla kupujących ten typ biletu Details

%1$s capacity will only be used by attendees buying this %2$s type

Pula biletów przeznaczona dla kupujących ten typ biletu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:21:27 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please set the Capacity for this %s. Proszę określić pulę dla tego typu biletu. Details

Please set the Capacity for this %s.

Proszę określić pulę dla tego typu biletu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:23:37 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set capacity for this %s only Ustal pulę wyłącznie dla tego rodzaju biletów Details

Set capacity for this %s only

Ustal pulę wyłącznie dla tego rodzaju biletów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:24:06 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s shared capacity cannot be greater than Event Capacity. Pula biletów nie może być większa niż pula dla całego wydarzenia. Details

%s shared capacity cannot be greater than Event Capacity.

Pula biletów nie może być większa niż pula dla całego wydarzenia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:24:59 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shared capacity %1$s types share a common pool of %2$s for all attendees Globalna pula biletów obejmuję sumę biletów dla wszystkich uczestników. Details

Shared capacity %1$s types share a common pool of %2$s for all attendees

Globalna pula biletów obejmuję sumę biletów dla wszystkich uczestników.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:28:36 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Share capacity with other %s Włącz do wspólnej puli z innymi biletami Details

Share capacity with other %s

Włącz do wspólnej puli z innymi biletami

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:28:52 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If no status is selected, no %s emails will be sent. Jeśli nie zostanie wybrany żaden status, nie zostanie wysłany email z biletem. Details

If no status is selected, no %s emails will be sent.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden status, nie zostanie wysłany email z biletem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:39:34 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When should %s be emailed to customers? Kiedy należy wysłać klientowi email z biletami? Details

When should %s be emailed to customers?

Kiedy należy wysłać klientowi email z biletami?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:39:54 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s deleted: attendee info cannot be updated. Bilet usunięty: informacje o uczestniku nie mogą być aktualizowane. Details

%s deleted: attendee info cannot be updated.

Bilet usunięty: informacje o uczestniku nie mogą być aktualizowane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-21 09:43:12 GMT
Translated by:
weronikaczajko
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as