The Events Calendar Logo
Translations by
The Events Calendar

Translation of Event Tickets Plus: Czech

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Enabling the Attendee Registration Modal provides a new sales flow for purchasing %1$s that include Attendee Registration. [%2$sLearn more%3$s] checkbox to enable Attendee Registration Modal Pokud povolíte Modální registraci účastníků, budete moci využívat nový způsob prodeje vstupenek, který zahrnují registraci účastníků. [%1$sVíce informací%2$s] Details

Enabling the Attendee Registration Modal provides a new sales flow for purchasing %1$s that include Attendee Registration. [%2$sLearn more%3$s]

Pokud povolíte Modální registraci účastníků, budete moci využívat nový způsob prodeje vstupenek, který zahrnují registraci účastníků. [%1$sVíce informací%2$s]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
checkbox to enable Attendee Registration Modal
Comment:
Translators: %1$s: dynamic "tickets" text. %2$s: opening of HTML link. %3$s: closing of HTML link.
Date added:
2019-12-10 08:56:04 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sEvent Tickets Plus%2$s%3$sWith this new version, we've made front-end style updates. If you have customized the %7$s section or the Attendee Registration page, this update will likely impact your customizations.%4$s We've also introduced a new Attendee Registration Information flow for %8$s purchasers! If you use Attendee Registration, please select which user flow you prefer for your website in the %5$s.%6$s %1$sEvent Tickets Plus%2$s%3$sS touto novou verzí jsme provedli aktualizace front-end webu. Pokud jste si přizpůsobili sekci Vstupenky nebo stránku Registrace účastníka, tato aktualizace pravděpodobně ovlivní vaše přizpůsobení.%4$sZavedli jsme také nový tok informací o registraci účastníků pro kupující vstupenek! Pokud používáte registraci účastníka, vyberte prosím jaký uživatelský tok preferujete pro svůj web v %5$s.%6$s Details

%1$sEvent Tickets Plus%2$s%3$sWith this new version, we've made front-end style updates. If you have customized the %7$s section or the Attendee Registration page, this update will likely impact your customizations.%4$s We've also introduced a new Attendee Registration Information flow for %8$s purchasers! If you use Attendee Registration, please select which user flow you prefer for your website in the %5$s.%6$s

%1$sEvent Tickets Plus%2$s%3$sS touto novou verzí jsme provedli aktualizace front-end webu. Pokud jste si přizpůsobili sekci Vstupenky nebo stránku Registrace účastníka, tato aktualizace pravděpodobně ovlivní vaše přizpůsobení.%4$sZavedli jsme také nový tok informací o registraci účastníků pro kupující vstupenek! Pokud používáte registraci účastníka, vyberte prosím jaký uživatelský tok preferujete pro svůj web v %5$s.%6$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: placeholders are html tags (and one link, translated above).
Date added:
2019-11-29 16:09:32 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This attendee's %s is not authorized to be Checked in Vstupenka tohoto účastníka není oprávněna k odbavení Details

This attendee's %s is not authorized to be Checked in

Vstupenka tohoto účastníka není oprávněna k odbavení

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %s: 'ticket' label (singular, lowercase).
Date added:
2019-11-29 15:06:43 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Generate attendees and %s immediately upon WooCommerce order status change. Depending on your PayPal settings, this can result in duplicated attendees. Vygenerujte účastníky a vstupenky ihned po změně stavu objednávky WooCommerce. V závislosti na vašem nastavení PayPal to může mít za následek duplicitní účastníky. Details

Generate attendees and %s immediately upon WooCommerce order status change. Depending on your PayPal settings, this can result in duplicated attendees.

Vygenerujte účastníky a vstupenky ihned po změně stavu objednávky WooCommerce. V závislosti na vašem nastavení PayPal to může mít za následek duplicitní účastníky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:45:45 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Wait at least 5 seconds after WooCommerce order status change before generating attendees and %1$s in order to prevent unwanted duplicates. %2$sRecommended for anyone using PayPal with WooCommerce.%3$s Pro generování účastníků a vstupenek počkat alespoň 5 sekund po změně stavu objednávky WooCommerce, aby se zabránilo nechtěnému zdvojení účastníků. <i> Doporučeno pro každého, kdo používá PayPal s WooCommerce. </i> Details

Wait at least 5 seconds after WooCommerce order status change before generating attendees and %1$s in order to prevent unwanted duplicates. %2$sRecommended for anyone using PayPal with WooCommerce.%3$s

Pro generování účastníků a vstupenek počkat alespoň 5 sekund po změně stavu objednávky WooCommerce, aby se zabránilo nechtěnému zdvojení účastníků. <i> Doporučeno pro každého, kdo používá PayPal s WooCommerce. </i>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:47:12 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The security code of the %s to verify for check in. Bezpečnostní kód vstupenky k ověření odbavení. Details

The security code of the %s to verify for check in.

Bezpečnostní kód vstupenky k ověření odbavení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:22:03 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The ID of the %s to check in. ID vstupenky k odbavení. Details

The ID of the %s to check in.

ID vstupenky k odbavení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:22:15 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s is already checked in Vstupenka je již odbavena Details

The %s is already checked in

Vstupenka je již odbavena

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:22:53 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Emailed %1$s can include QR codes to provide secure check in for your attendees. %2$sDownload our Event Ticket Plus app%3$s for an easy mobile check-in process that syncs with your attendee records. E-mailové vstupenky mohou obsahovat QR kódy, které zajišťují bezpečné odbavení vašich účastníků. %1$sStáhněte si naši aplikaci Event Ticket Plus%2$s pro snadné mobilní odbavení, které se automaticky synchronizuje s vašimi záznamy účastníků. Details

Emailed %1$s can include QR codes to provide secure check in for your attendees. %2$sDownload our Event Ticket Plus app%3$s for an easy mobile check-in process that syncs with your attendee records.

E-mailové vstupenky mohou obsahovat QR kódy, které zajišťují bezpečné odbavení vašich účastníků. %1$sStáhněte si naši aplikaci Event Ticket Plus%2$s pro snadné mobilní odbavení, které se automaticky synchronizuje s vašimi záznamy účastníků.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:24:59 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you change the API key then agents will no longer be able to check-in %s until they add the new key in their app settings. Pokud změníte klíč API, agenti již nebudou moci odbavovat vstupenky, dokud si nepřidají nový klíč do nastavení své aplikace. Details

If you change the API key then agents will no longer be able to check-in %s until they add the new key in their app settings.

Pokud změníte klíč API, agenti již nebudou moci odbavovat vstupenky, dokud si nepřidají nový klíč do nastavení své aplikace.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 16:00:18 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s email notification manually sent to user. E-mailové upozornění na vstupenky ručně zaslané uživateli. Details

%s email notification manually sent to user.

E-mailové upozornění na vstupenky ručně zaslané uživateli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:28:08 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Share capacity with other %s Sdílejte kapacitu s ostatními vstupenkami Details

Share capacity with other %s

Sdílejte kapacitu s ostatními vstupenkami

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-28 15:59:39 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s capacity will only be used by attendees buying this %2$s type Kapacitu vstupenky využijí pouze účastníci, kteří si zakoupili tento typ vstupenky Details

%1$s capacity will only be used by attendees buying this %2$s type

Kapacitu vstupenky využijí pouze účastníci, kteří si zakoupili tento typ vstupenky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:49:49 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please set the Capacity for this %s. Nastavte kapacitu pro tuto vstupenku. Details

Please set the Capacity for this %s.

Nastavte kapacitu pro tuto vstupenku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:51:46 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set capacity for this %s only Natavit kapacitu pouze pro tuto vstupenku Details

Set capacity for this %s only

Natavit kapacitu pouze pro tuto vstupenku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-29 15:52:14 GMT
Translated by:
varmuzaj (varmuzaj35)
Last updated by:
tr1b0t
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as